VOLLEY

Minivolley2012/13/14/15/16ZARAlunedi’17.30 – 18.45
ZARAmercoledi’17.30 – 18.45
Under 14PERTINIlunedi’19.00 – 21.00
ZARAmercoledi’19.00 – 21.00
ZARAvenerdi’19.00 – 21.00
Under 20ZARAlunedi’19.00 – 21.00
PERTINI mercoledi’19.00 – 21.00
ZARAvenerdi’19.00 – 21.00
3 DIVISIONEPERTINIlunedi’21.00 – 23.00
ZARAmercoledi’21.00 – 23.00
1 DIVISIONEZARAlunedi’21.00 – 23.00
PERTINImercoledi’21.00 – 23.00
Femminile CSIZARAmartedi’21.00 – 23.00
ZARAgiovedi’21.00 – 23.00